SUWaczek

SUWACZEK na Przedmieściu Oławskim
SUWaczek na Krowiej

SUWaczek galleries, 2016-2017, Wrocław, PL.
Galleries curated by children from an old urban districts in the center of Wrocław. This districts are awaiting revitalization, but local kids already start revitalisation by transforming an old cellar window into an exposition place. Now this city district has the youngest and the smallest art gallery in voivodeship Lower Silesia.

concept and realisation made by Kamila Wolszczak

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

PL

SUWACZEK to galeria sztuki dzieci z osiedla Przedmieście Oławskie we Wrocławiu. Podczas całorocznych warsztatów „Tęcza nad Trójkątem” z Kamilą Wolszczak w Pracowni Komuny Paryskiej 45, uczestnicy stworzyli wiele obiektów, instalacji, artefaktów, obrazów i rysunków. Ze względu na ich oryginalność i niepowtarzalność, wspólnie postanowiliśmy pokazać część kolekcji sąsiadom. Nasze miejsce to zapomniane małe okno do piwnicy, osadzone nisko przy chodniku, które postanowiliśmy ożywić. Zarówno artystami, jak i kuratorami tej „szczeliny sztuki” są najmłodsi mieszkańcy z okolicy, którzy w ramach swojego projektu będą cyklicznie zapraszać do wystaw nie tylko inne dzieci i sąsiadów, ale również dorosłych artystów i kuratorów.

Od lipca 2017 we Wrocławiu czynne jest drugie takie miejsce prowadzone przez dzieci, czyli SUWaczek na Krowiej przy BWA Awangarda. Miejsce to powstało dzięki małym artystom uczestniczących w warsztatach prowadzonych w BWA.

Galeria SUWACZEK oraz SUWaczek na Krowiej jest częścią projektu SUW, prowadzonego przez Kamilę Wolszczak od 2012 roku. Do tej pory były to wystawy wyrastające z idei niezależnych działań kuratorskich w przestrzeniach prywatnych oraz kolektywnego podejmowania decyzji programowych przez artystów, organizatorów i kuratorów.

Doświadczenie mediacyjno-animacyjne z różnymi grupami odbiorców doprowadziło do kolejnego etapu i rozwoju Samonośnych Uniwersalnych Wystaw i tym razem będzie to samonośna galeria SUWACZEK organizowana przez najmłodszych.

SUWACZEK, tak jak SUW posługuje się mediacją między artystą i odbiorcą, a jego przedmiotem jest przestrzeń, do której odnoszą się prezentowane dzieła i procesy, które doprowadziły do ich powstania. Formuła SUW skierowana jest zatem zarówno do artystów poszukujących dialogu z odbiorcą i współdziałania w grupie, jak i do odbiorców, którzy w jednym miejscu mogą poznać twórców i ich dzieła.

Celem projektu jest również zaakcentowanie transformacji tradycyjnie rozumianej edukacji artystycznej w pojęcie mediacji sztuki, subtelnej, ale jakże znaczącej zmiany, której jesteśmy świadkami. Przemiany polegającej na zastąpieniu autorytarnego przekazywania jedynie słusznej wiedzy o sztuce w postawę dialogu, otwarcia na odbiorcę, nadawania znaczeń, poszukiwania kompromisów i doceniania indywidualnych interpretacji i kompetencji.

SUW ma na celu scalać, pytać, słuchać, odpowiadać – mediować. Projekt o uniwersalnych zasadach jest skierowany do każdego, kto chce współpracować, a samonośność przypomina, że może pojawić się wszędzie.

Najistotniejszym powodem, dla którego powstała galeria SUWACZEK to dotychczasowe doświadczenie działań z dziećmi i artystami. Galeria SUWACZEK to próba, następny krok do podejmowania dialogu ze sztuką tu i teraz.

Advertisements