Children’s Art Gallery

Children’s Art Gallery Amsterdam, 2020

Welcome to the children’s art gallery. The gallery is located in the round window through which many children have looked inside, because it is the window of a former kindergarten!

This slideshow requires JavaScript.

Last March we made our artworks during workshops in the studio of artist Kamila Wolszczak de Loo, here in the old school in the Rivierenbuurt. We have made the unique objects/figures from random objects found in the neighborhood. They are works of art with stories. The exhibition you are watching is called “Things have legs” and is a summary of the joint workshops. Now the abandoned old window and the objects from the neighborhood are important and functional again!
View our artworks and listen to who our objects/figures are.

Screen Shot 2020-04-21 at 14.50.31
https://soundcloud.com/art-ambulance/kinder-kunstgalerie-audio-gids-nl

Hi, I’m Piejontje. I’m from the outside world, I’ve escaped because there was war.
I’m safe here. I, Piejontje am from the outside world!
Greetings, Piejontje
(Naï, 8 years old)

Hi, I am Mevrouwtje Jong. I used to live in the bushes. I enjoy reading the newspaper about the world. I want to live in the gallery because I am not ordinary, but something special. We things are not garbage. What do you think? Greetings, Mevrouwtje Jong
(Amelia, 7 years old)

Hi, I’m Evie. I come from the outside square. I like to scramble. I’m in the art gallery because the outdoors is too heavy and too cold. The world is wider if you are not alone.Greetings, spider Evie.
(Julia, 8 years old)

And what do you think of the exhibition? Do you also know other abandoned spaces and useless things in your house or garden? Then think about what you can make with it. Do you recognise the figures? Also pay attention to the special, colourful branches and see what they represent. You can visit us every day and at any time and also view Kinder LAB TV around the corner. Invite your friends, pets, toys, family and neighbours who went to school here. The exhibition is open until the end of May. You can also find us on Instagram and Facebook @SUW_Art_Mediation
Greetings,
Amelia, Julia, Naï

SUWaczek Breda, 2019

rosia and i suwaczek breda

Media about SUWaczek:
WITTE ROOK
Stedelijk Museum Breda
INTERVIEW
TVP POLONIA PROGRAM
PEPE TV News
Dwukropek TV show

SUWaczek Poznań, PL 2019

Welcome at my pop-up studio, SUWaczek LAB, where I was working the whole week (27th May – 1st June 2019) It was a wonderful feeling to create again with children a gallery in a hidden place. In this case not the exposition was the most important thing, but awareness of decisions and creation of visions of young people.
I was running open SUWaczek LAB program with special tasks, every day from 10AM to 4PM and evening artistic and curatorial workshops for kids. We all together opened SUWaczek gallery on Saturday, 1st of June.
SUWaczek was a part of BAZA exhibition during 22. Biennale for Children
curated by Magdalena Kreis in Centrum Sztuki Dziecka
production by Agnieszka Krajewska
art mediation collaboration: Natalia Gołubowska
scenography: Michal Michalczak
other artists during the Biennale for children:
Pani Jurek / Magda Jurek, agata królak / Agata Królak, Tomasz Opania, Alicja Patanowska, Joanna Piotrowska, Iza Rutkowska, Michał Szota, Kamila Elżbieta Wolszczak / Samonośne Uniwersalne Wystawy
ZAMEK Culture Centre in Poznań, Poland 2019

photos: Maciej Zakrzewski FotoTeatr & Piotr Bedliński

 

SUWaczek Wrocław 2016-2017

SUWACZEK na Przedmieściu Oławskim
SUWaczek na Krowiej

SUWaczek galleries, 2016-2017, Wrocław, PL.
Galleries curated by children from an old urban districts in the center of Wrocław. This districts are awaiting revitalization, but local kids already start revitalisation by transforming an old cellar window into an exposition place. Now this city district has the youngest and the smallest art gallery in voivodeship Lower Silesia.

concept and realisation made by Kamila Wolszczak

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

PL

SUWACZEK to galeria sztuki dzieci z osiedla Przedmieście Oławskie we Wrocławiu. Podczas całorocznych warsztatów „Tęcza nad Trójkątem” z Kamilą Wolszczak w Pracowni Komuny Paryskiej 45, uczestnicy stworzyli wiele obiektów, instalacji, artefaktów, obrazów i rysunków. Ze względu na ich oryginalność i niepowtarzalność, wspólnie postanowiliśmy pokazać część kolekcji sąsiadom. Nasze miejsce to zapomniane małe okno do piwnicy, osadzone nisko przy chodniku, które postanowiliśmy ożywić. Zarówno artystami, jak i kuratorami tej „szczeliny sztuki” są najmłodsi mieszkańcy z okolicy, którzy w ramach swojego projektu będą cyklicznie zapraszać do wystaw nie tylko inne dzieci i sąsiadów, ale również dorosłych artystów i kuratorów.

Od lipca 2017 we Wrocławiu czynne jest drugie takie miejsce prowadzone przez dzieci, czyli SUWaczek na Krowiej przy BWA Awangarda. Miejsce to powstało dzięki małym artystom uczestniczących w warsztatach prowadzonych w BWA.

Galeria SUWACZEK oraz SUWaczek na Krowiej jest częścią projektu SUW, prowadzonego przez Kamilę Wolszczak od 2012 roku. Do tej pory były to wystawy wyrastające z idei niezależnych działań kuratorskich w przestrzeniach prywatnych oraz kolektywnego podejmowania decyzji programowych przez artystów, organizatorów i kuratorów.

Doświadczenie mediacyjno-animacyjne z różnymi grupami odbiorców doprowadziło do kolejnego etapu i rozwoju Samonośnych Uniwersalnych Wystaw i tym razem będzie to samonośna galeria SUWACZEK organizowana przez najmłodszych.

SUWACZEK, tak jak SUW posługuje się mediacją między artystą i odbiorcą, a jego przedmiotem jest przestrzeń, do której odnoszą się prezentowane dzieła i procesy, które doprowadziły do ich powstania. Formuła SUW skierowana jest zatem zarówno do artystów poszukujących dialogu z odbiorcą i współdziałania w grupie, jak i do odbiorców, którzy w jednym miejscu mogą poznać twórców i ich dzieła.

Celem projektu jest również zaakcentowanie transformacji tradycyjnie rozumianej edukacji artystycznej w pojęcie mediacji sztuki, subtelnej, ale jakże znaczącej zmiany, której jesteśmy świadkami. Przemiany polegającej na zastąpieniu autorytarnego przekazywania jedynie słusznej wiedzy o sztuce w postawę dialogu, otwarcia na odbiorcę, nadawania znaczeń, poszukiwania kompromisów i doceniania indywidualnych interpretacji i kompetencji.

SUW ma na celu scalać, pytać, słuchać, odpowiadać – mediować. Projekt o uniwersalnych zasadach jest skierowany do każdego, kto chce współpracować, a samonośność przypomina, że może pojawić się wszędzie.

Najistotniejszym powodem, dla którego powstała galeria SUWACZEK to dotychczasowe doświadczenie działań z dziećmi i artystami. Galeria SUWACZEK to próba, następny krok do podejmowania dialogu ze sztuką tu i teraz.