Krzak w krzak, spacer wizualny

Krzak w krzak, czyli spacer wizualny wzdłuż brzegu Cybiny i Warty w ramach eksperymentalnej rezydencji w Bramie Poznania.
kwiecień 2017
http://bramapoznania.pl/rezydencje-eksperymentalne/krzak-w-krzak/