GG-SUW

 

new-39mapka jpg

http://wro2015.wrocenter.pl/site/pl/exhibitions/self-supporting-universal-exhibitions-at-gornicka-flat/

Gadu Gadu-Samonośne Uniwersalne Wystawy to piąta odsłona projektu w przestrzeniach prywatnych i niezależnych. Dwunastu artystów wybranych z otwartego naboru przygotowało dziewięć projektów dostosowanych do przestrzeni mieszkania oraz okolicy przy ul. Łukasza Górnickiego we Wrocławiu.

Temat Gadu Gadu nawiązuje do polskiego komunikatora popularnego w latach dwutysięcznych, porusza także tematykę relacji międzyludzkich we współczesności.

Cechami charakterystycznymi SUW są artystyczne procesy badawcze oraz realizacje integralne z otoczeniem i uwzględniające mieszkańców. Kolejny raz SUW poszukuje komunikacji na polu sztuki, w którym tradycyjny podział na artystę-nadawcę i publiczność-odbiorcę zaciera się.

SUW to przekazywanie wiedzy o sztuce w postaci dialogu, otwarcia na odbiorcę, negocjacji znaczeń, poszukiwania kompromisów i doceniania indywidualnych interpretacji i kompetencji.

Testujemy przestrzeń w ramach 16. Biennale Sztuki Mediów WRO Test Exposure.

http://wro2015.wrocenter.pl/site/pl/

Otwarcie wystawy GG-SUW

13 maja 2015, 14:00

ul. Łuksza Górnickiego 4/11 (podwórko)

Wystawa dostępna

13-17 maja 2015

12:00-21:00

obrazki suw

Lista artystów zaproszonych do projektu GG-SUW

***

Mariusz Andrzejczyk

Karolina Balcer

Dominika Borkowska

Krzysztof Bryła

Jakub Frank

Matej Frank

Anna Kosarewska

Kinga Krzymowska

Paweł Marcinek

Irmina Rusicka

Ewelina Turkot

Aleksandra Wałaszek

***

dzdzownica-24

GG-SUW Samonośne Uniwersalne Wystawy


otwarty nabór projektów 

zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: projektsuw@gmail.com

do 12 kwietnia 2015 roku

GG to piąta edycja projektu Samonośnych Uniwersalnych Wystaw zainicjowanego przez Kamilę Wolszczak w 2012 roku we Wrocławiu. SUW kolejny raz testuje alternatywną przestrzeń wystawienniczą, którą tym razem stanie się wrocławskie mieszkanie przy ul. Łukasza Górnickiego 4/11.

Mieszkanie o powierzchni 40 m2 (usytuowane na drugim piętrze kamienicy z przełomu XIX i XX wieku) stanie się dla artystów polem do realizacji projektów-komunikatów interpretujących temat i miejsce. Z jednej strony punktem wyjścia będzie opuszczona przestrzeń mieszkalna, z drugiej – sposoby porozumiewania się w kontekście pierwszego polskiego komunikatora internetowego z lat dwutysięcznych, używanego do prywatnych i grupowych rozmów.

Gadu-Gadu to narzędzie do budowania relacji międzyludzkich bez fizycznej obecności. Wraz z początkiem internetu w Polsce, komunikator stał się bardzo popularny i zyskał miliony użytkowników, a jego formuła z biegiem czasu była zapożyczana przez inne programy i portale społecznościowe. Na rynku pojawiło się wiele konkurencyjnych zamienników, a z perspektywy czasu Gadu-Gadu stało się formą disco polo sieci. W 2007 roku program został wykupiony przez Naspers, koncern medialny z RPA. GG-SUW będzie z kolei analogową formą komunikatora, w którym projekty site-specific i ich autorzy staną się medium przekazu.

Do projektu zostanie zaproszonych maksymalnie siedmiu artystów wybranych z otwartego naboru. Po ogłoszeniu wyników, grupa artystów wraz z kuratorką zapozna się z przestrzenią mieszkania, okolicą i kontekstem miejsca. Efektem działań będzie kolektywnie przygotowana wystawa dla okolicznych mieszkańców i przybyłych gości. Formuła SUW skierowana jest zatem zarówno do artystów poszukujących dialogu z odbiorcą i współdziałania w grupie, jak i do odbiorców, którzy w jednym miejscu mogą poznać twórców i ich dzieła.

Jednym z celów SUW jest oswajanie młodych artystów z potrzebą oceny własnych dokonań oraz nawiązania interakcji z publicznością. GG-SUW to wyjątkowa odsłona, będącą częścią 16. Biennale Sztuki Medów WRO Test Exposure we Wrocławiu.

Jak zgłosić się do projektu:

 1. Zapoznaj się z zasadami SUW
 (poniżej)
 2. Pobierz dokumentację z ul. Łukasza Górnickiego

http://dolny-slask.org.pl/513218,Wroclaw,Kamienica_nr_4.html

http://bit.ly/1MTAtQF

http://bit.ly/1DInAHv

 1. Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: projektsuw@gmail.com do 12 kwietnia 2015 roku

PDF

http://bit.ly/1NJfpwF

Google docs

http://bit.ly/1Hj5xWo

 1. Ogłoszenie wyników: 15 kwietnia 2015 roku
 2. GG-SUW odbędzie się w ramach
 3. 16. Biennale Sztuki Mediów WRO 2015  Test Exposure we Wrocławiu.

http://wro2015.wrocenter.pl/site/pl/

7. Czas trwania wystawy: 13-17.05.2015, wernisaż: 13.05.2015.

ZASADY SUW

Samonośne Uniwersalne Wystawy

SUW, czyli Samonośne Uniwersalne Wystawy, to kuratorska formuła o charakterze projektu w procesie, na który składają się doświadczenia Kamili Wolszczak z realizacji wystaw (od 2012 roku): M3, 11/12 we Wrocławiu, La Costa w Walencji oraz PUK w Kumowie Plebańskim.
SUW wyrasta z idei niezależnych działań kuratorskich w przestrzeniach prywatnych oraz kolektywnego podejmowania decyzji programowych przez artystów, organizatorów i kuratorów. Działania pod szyldem SUW odbywają się według uniwersalnych zasad, podczas jednej nocy w przestrzeniach pozainstytucjonalnych.

W przypadku SUW kluczowa jest mediacja między artystą i odbiorcą, a jej przedmiotem jest przestrzeń, do której odnoszą się prezentowane dzieła oraz procesy, które doprowadziły do ich powstania. Formuła SUW skierowana jest zatem zarówno do artystów poszukujących dialogu z odbiorcą i współdziałania w grupie, jak i do odbiorców, którzy w jednym miejscu mogą poznać twórców i ich dzieła.

Celem projektu jest również zaakcentowanie transformacji tradycyjnie rozumianej edukacji artystycznej w pojęcie mediacji sztuki – subtelnej, ale jakże znaczącej zmiany, której jesteśmy świadkami. Przemiany, polegającej na zastąpieniu autorytarnego przekazywania jedynie słusznej wiedzy o sztuce w postawę dialogu, otwarcia na odbiorcę, negocjacji znaczeń, poszukiwania kompromisów i doceniania indywidualnych interpretacji i kompetencji.

SUW ma na celu scalać, pytać, słuchać, odpowiadać – mediować. Projekt o uniwersalnych zasadach jest skierowany do każdego, kto chce współpracować, a samonośność przypomina, że może pojawić się wszędzie.

Uniwersalne zasady realizacji GG-SUW

Uniwersalne zasady zostały skonstruowane na podstawie zrealizowanych wystaw, będących źródłem doświadczeń i obserwacji powtarzających się zjawisk lub zachowań. Dotychczasowe realizacje polegały na zaangażowaniu artystów oraz pracy według ustalonych zasad SUW: zapoznania się z przestrzenią, zaprezentowania swoich pomysłów, zrozumienia sensu i problematyki projektu i przekazaniu swoich przemyśleń odbiorcy. Celem SUW jest oswajanie młodych artystów z potrzebą oceny własnych dokonań oraz nawiązania interakcji z publicznością. Uniwersalne reguły odnoszą się do zróżnicowanych przestrzeni i realizacji samonośnych, więc niektóre z nich mogą być doprecyzowane dopiero względem specyfiki miejsc kolejnych realizacji.

 1. GG-SUW to formuła grupowej wystawy, której tematem jest komunikator “Gadu-Gadu” oraz miejsce – opuszczone mieszkanie.
 2. Miejscem realizacji GG-SUW jest prywatne mieszkanie przy ul. Łukasza Górnickiego 4/11 we Wrocławiu.
 3. Wystawa GG-SUW jest otwarta dla publiczności między 13 a 17 maja 2015 roku z wernisażem pierwszego dnia wystawy.
 4. Zgłoszenia do projektu GG-SUW przyjmowane są do 12 kwietnia 2015 roku. Artyści zgłaszają projekty prac site-specific do GG-SUW poprzez formularz pocztą elektroniczną na adres: projektsuw@gmail.com, a ich prezentacje są poddawana ocenie podczas otwartej dyskusji organizatorów.
 5. Ostateczną decyzję podejmuje główny kurator na podstawie zebranych informacji z przebiegu spotkania.
 6. Do udziału w realizacji GG-SUW zostanie zaproszonych maksymalnie siedem realizacji.
 7. Termin realizacji GG-SUW jest określany po wybraniu zgłoszonych pomysłów.
 8. Artyści uczestniczący w GG-SUW przysyłają notę biograficzną o objętości do 400 znaków na adres e-mail: projektsuw@gmail.com
 9. Artyści uczestniczący w GG-SUW przekazują swoje prace do ekspozycji na podstawie użyczenia.
 10. Artyści realizują swoje prace i wspólną wystawę samodzielnie i dobrowolnie. Sami dostarczają, montują, demontują i odbierają swoje prace z miejsca realizacji. Artyści uczestniczą w dyżurach i oprowadzaniach po mieszkaniu według wyznaczonego wspólnie harmonogramu w dniach 13-17.05.2015 roku.
 11. Praca nad realizacją GG-SUW odbywa się na zasadzie wolontariatu i nikt nie otrzymuje za nią wynagrodzenia. Organizator zapewnia dla osób z poza Wrocławia zwrot kosztów podróży, noclegi i przestrzeń do pracy. Ponadto dba o promocję, dokumentację i wideorelację projektu.
 12. Prace tworzące GG-SUW mogą być sprzedawane, a ich cena jest ustalana wcześniej przez autora. Jedna trzecia kwoty uzyskanej ze sprzedaży jest przeznaczana na pokrycie bieżących wydatków organizacyjnych np. wyżywienie.
 13.  Koszty organizacji GG-SUW są pokrywane przez organizatorów. Wkładem własnym artytów staje się zaangażowanie oraz czas poświęcony przy organizacji projektu.
 14. Organizatorzy GG-SUW nie ponoszą odpowiedzialności za zaginięcie czy zniszczenie prac. Każdy artysta sam dba o swoją pracę. W razie nie zgłoszenia się właściciela po odbiór pracy w ciągu trzech dni po wystawie, praca staje się dobrowolną darowizną dla kolekcji SUW.
 15. Realizacja GG-SUW przebiega według sporządzonego harmonogramu, a podział obowiązków na podstawie zasady „robię to, co potrafię najlepiej”.
 16. Każdy artysta potrafi opowiedzieć o swojej pracy w kontekście miejsca i tematu GG-SUW, a podczas wernisażu świadomie i aktywnie wchodzi w interakcję z publicznością.

* zasady ulegają modyfikacjom wynikającym ze specyfiki miejsca realizacji

plakatnowy-08

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s